تاریخ مذهبی خوی
59 بازدید
محل ارائه: اهالی شهر خوی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
این وبلاگ به تاریخ مذهبی و انقلابی خوی می پردازد .
آدرس اینترنتی