دین و آزادی
51 بازدید
ناشر: مکتب اهل بیت (ع )
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در کتابخانه دانشگاه مفید موجود است و در باره رابطه دین و آزادی در جهان مدرن تالیف شده است .